Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.
Αριθμός Εντολής 83/27-07-2021
ΑΔΑ 6A2ZOΡ1Π-Ρ4Μ
ΑΔΑΜ 21REQ008982833
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-08-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear