ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 103/18-09-2018
ΑΔΑ Ω5ΦΒΟΡ1Π-ΖΞ1
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear