ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ DATA ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ SERVER
ΣΤΟ Τ.Κ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 5/07-02-2020
ΑΔΑ ΩΝΩΝΟΡ1Π-4Κ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-02-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear