ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 3Φ/15-06-2022
ΑΔΑ Ε62ΙΟΡ1Π-ΩΟ9
ΑΔΑΜ 22REQ010777360
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2022 - Ωρα 11:00 Π.Μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear