Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9992 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 9992 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ – 9992 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Αριθμός Εντολής 166/18-06-2020
ΑΔΑ ΨΚ0ΡΟΡ1Π-5ΝΖ
ΑΔΑΜ 20PROC006910838
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear