Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Σάμου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΑΜΟΥ ( ΛΑΜΠΕΣ )
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης 86/2017
ΑΔΑ ΨΑΣΟΟΡ1Π-ΦΦΒ
ΑΔΑΜ 17PROC006280349
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-06-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear