Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών ασθενοφόρων Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και Τομέων αυτού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών ασθενοφόρων Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και Τομέων αυτού

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 29/2018
ΑΔΑ 73ΛΨΟΡ1Π-ΝΡΥ
ΑΔΑΜ 18PROC003553060
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-08-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear