ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΩΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ(15 ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΩΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ(15 ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ (15 ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ).Foam-ecg wet gel electrode forshort and loug term monitoring.
Αριθμός Εντολής 32ΥΓ/29-11-2019/29-11-2019
ΑΔΑ 91Α9ΟΡ1Π-ΛΑΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-02-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear