ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια ενηλίκων εξωτερικού φορητού απινιδωτή ZOLL AED
Αριθμός Εντολής 625/14-11-2017
ΑΔΑ ΩΑΕΔΟΡ1Π-Β1Χ
ΑΔΑΜ 17PROC002272537
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear