Προμήθεια ηλεκτροδίων απινίδωσης ( ΡΑΤΖ ) για αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή AED ZOLL για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ηλεκτροδίων απινίδωσης ( ΡΑΤΖ ) για αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή AED ZOLL για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ηλεκτροδίων απινίδωσης ( ΡΑΤΖ ) για αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή AED ZOLL για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2020
Αριθμός Διακήρυξης 2/2020
ΑΔΑ 9ΒΡΗΟΡ1Π-ΔΡΙ
ΑΔΑΜ 20PROC006394848
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-03-2020 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear