Προμήθεια Ηλεκτροδίων απινίδωσης για απινιδωτή Lifepack 1000 για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ηλεκτροδίων απινίδωσης για απινιδωτή Lifepack 1000 για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ LIFEPACK 1000 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2019
Αριθμός Διακήρυξης 25/2019
ΑΔΑ 6ΧΒΤΟΡ1Π-ΕΕΔ
ΑΔΑΜ 19PROC004646949
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-04-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear