Προμήθεια ηλεκτροδίων απινίδωσης για αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή AED ZOLL για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς του – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ηλεκτροδίων απινίδωσης για αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή AED ZOLL για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς του

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ηλεκτροδίων απινίδωσης για αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή AED ZOLL για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς του
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-03-2019
Αριθμός Διακήρυξης 2/2019
ΑΔΑ ΩΔ49ΟΡ1Π-Ν3Χ
ΑΔΑΜ 19PROC004595515
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear