ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
Αριθμός Εντολής 19/25-02-2019
ΑΔΑ 6ΤΓΔΟΡ1Π-ΥΑΕ
ΑΔΑΜ 19PROC004534724
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-03-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear