ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ-ΡΑΓΟΥΛΙΚΩΝ-ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ-ΡΑΓΟΥΛΙΚΩΝ-ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3P 40A
ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1P 63A/ΦΥΣΙΓΓΙΟ 35Α
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ 1PK 16A
ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΥΜ 3Χ2,5 mm
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αριθμός Εντολής 33/08-03-2018
ΑΔΑ 6ΜΣΜΟΡ1Π-Κ1Η
ΑΔΑΜ 18PROC002955139
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-04-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear