ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 952/04-05-2017
ΑΔΑ Ω9ΠΛΟΡ1Π-5ΕΝ
ΑΔΑΜ 17PROC006138668
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear