ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 1430/24-05-2018
ΑΔΑ ΩΜ48ΟΡ1Π-ΝΩΘ
ΑΔΑΜ 18PROC003152691
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear