Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-03-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 104/2020
ΑΔΑ 6ΘΝΓΟΡ1Π-Σ1Χ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-04-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear