ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΛΗΡΗΣ (SIRENA-FOTC-LED)-ΚΗΗ 7189/ΚΗΗ 7190/ΚΗΗ 7195/ΚΗΟ 5297_(ΤΕΜΑΧΙΑ 04)
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΔΡΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ (FASP-120mm-400Ν) _ (ΤΕΜΑΧΙΑ 24)
Αριθμός Εντολής 14/21-03-2022
ΑΔΑ ΨΥ9ΗΟΡ1Π-443
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2022 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear