Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ΑΕ 360/24-06-2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ΑΕ 360/24-06-2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Κωδ. 11576-000048
Καλώδιο φόρτισης από από παροχή 12V DC,για τις συσκευές θωρακικών συμπιέσεων LUCAS 3 - Stryker/Physio-Control
Τεμ. 2
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-09-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 360/2020
ΑΔΑ ΨΦΖ0ΟΡ1Π-ΧΩ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-09-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear