Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ΑΕ 251/8-05-2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ΑΕ 251/8-05-2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου (Pb) 12V 3,4Ah, διαστασεων 13cmx6,5cmx6cm , για αναρροφήσεις τύπου BOSCAROL 0B 1000, τεμ. 30
2. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου (Pb) 12V 4 Ah, διαστασεων 9cmx6,9cmx10cm, για αναρροφήσεις τύπου BOSCAROL 0B 2012, τεμ. 30
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-09-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 251/2020
ΑΔΑ 9ΦΟΣΟΡ1Π-ΣΜΠ
ΑΔΑΜ 20PROC007360372 2020-09-23
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-09-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear