Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου μηνός Σεπτεμβρίου 2017 για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου μηνός Σεπτεμβρίου 2017 για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6ΑΗΘΟΡ1Π-ΨΞ6/2017
ΑΔΑ 6ΑΗΘΟΡ1Π-ΨΞ6
ΑΔΑΜ 17PROC001926158
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-09-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear