Προμήθεια ιατρικού Οξυγόνου /κλείστρα φιαλών με τοποθέτηση / υδραυλικά έλεγχοι φιαλών – Παραρτήματος Ε.Κ.Α.Β. Ηρακλείου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ιατρικού Οξυγόνου /κλείστρα φιαλών με τοποθέτηση / υδραυλικά έλεγχοι φιαλών – Παραρτήματος Ε.Κ.Α.Β. Ηρακλείου

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Ο2 7-10 lt (ΤΜΧ.1000)
ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Ο2 2-5 lt (ΤΜΧ.800)
ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΤΜΧ.30)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΦΙΑΛΩΝ (ΤΜΧ.100)
Αριθμός Εντολής 299/06-12-2023
ΑΔΑ 64ΧΠΟΡ1Π-ΙΦΨ
ΑΔΑΜ 23REQ013923059
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-12-2023 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear