Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τους Τομείς Σύρο και Ρόδο ( Σύναψη εξάμηνης σύμβασης με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τους Τομείς Σύρο και Ρόδο ( Σύναψη εξάμηνης σύμβασης με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ ( ΣΥΝΑΨΗ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ )
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 82/2018
ΑΔΑ ΩΔΗ0ΟΡ1Π-ΦΣΩ
ΑΔΑΜ 18PROC002990465
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-05-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear