Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τους Τομείς Ρόδου και Σύρου ( σύναψη ετήσιας Σύμβασης ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τους Τομείς Ρόδου και Σύρου ( σύναψη ετήσιας Σύμβασης )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ ( ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ )
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 98,98Α/2018
ΑΔΑ 6Γ7ΣΟΡ1Π-ΡΚΘ
ΑΔΑΜ 18PROC003119940
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear