Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τις ετήσιες ανάγκες του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης ( ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τις ετήσιες ανάγκες του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης ( ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

270 ΤΕΜ ΦΙΑΛΗ Μ2

80 ΤΕΜ ΦΙΑΛΗ ΦΟΡΗΤΗ ΜΙΝΙ

(ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 ΕΤΟΣ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 141/2017
ΑΔΑ 7ΝΦΑΟΡ1Π-61Λ
ΑΔΑΜ 17PROC001584661
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-07-2017 - Ωρα 23:59μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear