Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τις ετήσιες ανάγκες του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης ( Σύναψη ετήσιας Σύμβασης ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τις ετήσιες ανάγκες του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης ( Σύναψη ετήσιας Σύμβασης )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ( ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 229/2018
ΑΔΑ 7ΤΞ1ΟΡ1Π-ΜΟ4
ΑΔΑΜ 18PROC003773336
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear