Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Τομέα Σύρου ( Σύναψη ετήσιας σύμβασης ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Τομέα Σύρου ( Σύναψη ετήσιας σύμβασης )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΣΥΡΟΥ ( ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΡΟΥ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 150/2018
ΑΔΑ 6Ο3ΞΟΡ1Π-ΛΦΜ
ΑΔΑΜ 18PROC003315270
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-07-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear