Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου ( Σύναψη ετήσιας σύμβασης ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου ( Σύναψη ετήσιας σύμβασης )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ ( ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 149/2018
ΑΔΑ 6ΨΠΘΟΡ1Π-ΞΦΡ
ΑΔΑΜ 18PROC003313897
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-07-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear