Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για το ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για το ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 176/2018
ΑΔΑ ΨΑΤ9ΟΡ1Π-ΛΞΒ
ΑΔΑΜ 18PROC003529780
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-08-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear