ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β17/5-5-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β17/5-5-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β17/5-5-17)
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β17/5-5-17/2017
ΑΔΑ ΨΒΘΓΟΡ1Π-Υ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-05-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear