Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Σύρου ( Σύναψη ετήσιας Σύμβασης ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Σύρου ( Σύναψη ετήσιας Σύμβασης )

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΣΥΡΟΥ ( ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΡΟΥ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 150/2018
ΑΔΑ ΩΘ18ΟΡ1Π-55Ξ
ΑΔΑΜ 18PROC003572802
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-08-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear