Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ , ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: 1) ΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ 10 ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΩΝ 5 LT
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 165/2018
ΑΔΑ 6ΗΦ4ΟΡ1Π-3Λ7
ΑΔΑΜ 18PROC003362430
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear