Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 228/2018
ΑΔΑ 67Β1ΟΡ1Π-71Χ
ΑΔΑΜ 18PROC003689882
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-09-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear