Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 211/2018
ΑΔΑ ΩΨ59ΟΡ1Π-ΖΚ9
ΑΔΑΜ 18PROC003609697
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-08-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear