Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ιατρικού οξυγόνου για τα Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 276/2018
ΑΔΑ 6ΘΞ0ΟΡ1Π-ΥΜ3
ΑΔΑΜ 18PROC003924755
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-11-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear