ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΧΕΠ (Α.Δ. Β30/24-9-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΧΕΠ (Α.Δ. Β30/24-9-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΧΕΠ
Αριθμός Εντολής Β30/24-09-2020
ΑΔΑ 677ΙΟΡ1Π-ΦΙ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear