ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ) ΕΚΑΒ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ) ΕΚΑΒ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ρυθμιστής πίεσης για φιάλες Ο2 ασθενοφόρου οχήματος τύπου MERCEDES
Αριθμός Εντολής 160/15-07-2020
ΑΔΑ ΨΨ43ΟΡ1Π-ΟΣΠ
ΑΔΑΜ 20REQ007140837
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear