ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ, ΒΑΦΕΣ, ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ.
Αριθμός Εντολής 135/04-06-2019
ΑΔΑ 7ΜΔΜΟΡ1Π-ΑΡΖ
ΑΔΑΜ 19PROC005620526
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear