ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Α.Επαναπλήρωση φιαλών οξυγόνου
-Επαναπλήρωση 200 φιαλών 1m3 (2lit, 2,5lit, 3lit, 5lit) ανάλογα με τις μηνιαίες ανάγκες της υπηρεσίας.
-Επαναπλήρωση 800 φιαλών 1,5m3 έως 2 m3 (7,5lit έως 10lit) ανάλογα με τις μηνιαίες ανάγκες της υπηρεσίας.

Β. Υδραυλικές δοκιμές φιαλών και βαφές
-Υδραυλικές δοκιμές σε 45 φιάλες
-Βαφές σε 40 φιάλες

Γ. Κλείστρα φιαλών με τοποθέτηση
-Κλείστρα σε 40 φιάλες

Δ .Μεταφορικά
- Μεταφορικά φιαλών οξυγόνου παραλαβής άδειων και παράδοση γεμάτων, στο κτίριο της Δραγάνας του ΕΚΑΒ Παράρτημα Αλεξανδρούπολης στην Αλεξανδρούπολη, 24 δρομολόγια.
- Μεταφορικά φιαλών οξυγόνου, παραλαβής άδειων και παράδοση γεμάτων, στο κτίριο του Τομέα Διδυμοτείχου στο Διδυμότειχο, 9 δρομολόγια .
- Μεταφορικά φιαλών οξυγόνου, παραλαβής άδειων και παράδοση γεμάτων, στο κτίριο του Τομέα Ορεστιάδας στην Ορεστιάδα, 9 δρομολόγια.
- Μεταφορικά φιαλών οξυγόνου ,παραλαβής άδειων και παράδοση γεμάτων, στο κτίριο του Τομέα Ξάνθης στην Ξάνθη , 30 δρομολόγια.
Αριθμός Εντολής 37/11-02-2021
ΑΔΑ ΨΩ8ΜΟΡ1Π-173
ΑΔΑΜ 21PROC008253508
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear