ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 18/17/2017
ΑΔΑ 6ΤΩΠΟΡ1Π-ΠΞΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-05-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear