ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 20/18/2018
ΑΔΑ 698ΩΟΡ1Π-ΣΒΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear