ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΠΑΛΜΙΚΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 20
Αριθμός Εντολής 308/19-07-2018
ΑΔΑ 62ΙΨΟΡ1Π-ΛΜΥ
ΑΔΑΜ 18PROC003450400
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear