ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΕΜ.4
Αριθμός Εντολής 307/19-07-2018
ΑΔΑ 69Λ3ΟΡ1Π-ΥΨΔ
ΑΔΑΜ 18PROC003450738
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear