ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ MERCEDES 313 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ MERCEDES 313

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ MERCEDES 313
Αριθμός Εντολής 142/08-09-2017
ΑΔΑ 6ΓΧΜΟΡΙΠ-ΜΛ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear