Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπού υλικού υποπόδια , πινακίδες για το παράρτημα ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπού υλικού υποπόδια , πινακίδες για το παράρτημα ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπού υλικού υποπόδια , πινακίδες για το παράρτημα ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 14Λ/19-04-2018 – 24Λ/11-06-2018 – 25Λ/11-06-2018/2018
ΑΔΑ 6Β1ΤΟΡ1Π-ΞΩΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear