ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Αριθμός Εντολής 63/07-05-2019
ΑΔΑ ΨΤΟΤΟΡ1Π-0Κ1
ΑΔΑΜ 19PROC005374429
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear