Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παραρτήματος Μυτιλήνης και των Τομέων αυτής – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παραρτήματος Μυτιλήνης και των Τομέων αυτής

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 30, 30Α, 30Β, 30Γ/2018
ΑΔΑ ΩΤ41ΟΡ1Π-8ΛΙ
ΑΔΑΜ 18PROC002760951
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear