Προμήθεια γραφικής υλης, χαρτί φωτοτυπικού Α4, τόνερ και μελάνι – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια γραφικής υλης, χαρτί φωτοτυπικού Α4, τόνερ και μελάνι

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή TΟΝΕΡ KAI ΜΕΛΑΝΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3125,04 ΜΕ ΦΠΑ 24%
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.374,54 € ΜΕ ΦΠΑ 24%
ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.798,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 6/2018/2018
ΑΔΑ ΩΘΞΧΟΡ1Π-34Τ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear