ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 08Λ/2018
ΑΔΑ 66ΦΥΟΡ1Π-ΓΧΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-03-2018 - Ωρα 12:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear