ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 16/30-01-2018
ΑΔΑ ΩΘΙΑΟΡ1Π-8ΥΨ
ΑΔΑΜ 18PROCOO2669731
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-02-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear